کارنامه وبسایت
آدرس اینترنتی مشاهده
زبان برنامه نویسی CSS3 HTML5 JQUERY JS PHP 
تکنولوژی ها: AJAX واکنش گرا 
نقش در پروژه: توسعه دهنده گرافیست مدیر پایگاه داده مدیر پروژه مدیر سرور مشاور