این افتخار را داشته ایم که در پروژه ستاد اجرایی، تیم عصر پایش بخشی از تیم توسعه دهنده سایت اطلاع رسانی بوده است. قالب مدرن با المان های responsive و در هم تنیده و همچنین پیاده سازی چند زبانه ن جمله امکانت و قابلیت های ویژه ی این پروزه بوده است.

کارنامه وبسایت
آدرس اینترنتی پروژه در حال حاضر فعال نیست.
زبان برنامه نویسی CSS3 HTML5 JQUERY JS PHP 
تکنولوژی ها: واکنش گرا 
نقش در پروژه: توسعه دهنده