داده‌کاوی (Data Mining) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

به گزارش عصر پایش؛ داده‌کاوی عبارت است از فرآیند اکتشاف الگو و روندهای منظم و پنهان در داده‌های بزرگ...