آموزش اجرای بازرسی امنیتی حساب کاربری گوگل

به گزارش عصر پایش؛ سرویس بازرسی گوگل با بررسی حساب کاربری افراد و برقراری امنیت، دسترسی­‌های غیر مجا...