چگونه عنوان ایمیل بنویسیم: ۵ اصل اساسی عناوین ایمیل هایی که خوانده می شوند

به گزارش عصر پایش؛ یکی از مهم ترین معیارهای سنجش موفقیت ایمیل مارکتینگ، open rate یا نرخ یا میزان با...