از کجا بفهمیم به جاسوس‌افزارها آلوده شده‌ایم؟

به گزارش عصر پایش؛ جاسوس‌افزارها اگرچه به تخریب اطلاعات کاربر اقدام نمی‌کنند، اما آنها را جمع‌آوری ک...