با چه سرعتی می توان از یک پیچ عبور کرد؟

به گزارش عصر پایش به نقل از گویا آی تی، اگر در جایی بودید و راننده ای ادعا کرد که می تواند با سرعتی ...