شخصی سازی تم و ظاهر تلگرام

امروز میخواهیم به معرفی شخصی سازی پوسته یا همان تم تلگرام بپردازیم. شما میتوانید رنگ دلخواه خود را ب...